Aleksander Tomaszkiewicz

Absolwent Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr I w Warszawie, wychowanek wybitnego polskiego wiolonczelisty i pedagoga prof. Tomasza Strahla. Od roku 2012 studiuje w Hochschule für Musik Basel w Szwajcarii w klasie prof. Thomasa Demengi.

Młody wiolonczelista prowadzi aktywną działalność koncertową. W lipcu 2007 r., na zakończenie XXXIII Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, dokonał prawykonania – dedykowanego właśnie Aleksandrowi Tomaszkiewiczowi - „Concertino na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową” prof. Edwarda Sielickiego, Kierownika Studium Muzyki Nowej na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jako solista występował z Polską Orkiestrą Radiową (Warszawa), Orkiestrą Filharmonii Dolonśląskiej (Wrocław) oraz Orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej (Zielona Góra).

Brał udział w wielu festiwalach muzycznych, m. in. w XVII Ogólnopolskim Festiwalu “Gwiazdy Promują” (Jelenia Góra 2010), XX Festiwalu Smyczkowym im. Tadeusza Wrońskiego "Mistrzowie polskiej wiolinistyki” (Zielona Góra 2011), Festiwalu „Tydzień talentów” (Tarnów 2011),  Festiwalu “Bravo Maestro” (Kąśna Dolna 2011), Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Krystyny Jamroz (Busko Zdrój 2012), Festiwalu Sinfonia Varsovia “Letnie Koncery na Grochowskiej” (Warszawa 2013), X Rosyjsko – Polskiej  „Młodzieżowej Akademii Muzyki” (Moskwa 2014).

Młody artysta brał udział w wielu kursach w Polsce i za granicą. Dwukrotnie, w roku 2010 i 2011, uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich „Morningside Music Bridge” w Calgary w Kanadzie, gdzie jako stypendysta polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego doskonalił swój warsztat artystyczny pod okiem światowej sławy wiolonczelistów i pedagogów: Na Mu La (Chiny) oraz Johna Kadza (Kanada). Aleksander Tomaszkiewicz dwukrotnie uczestniczył w kursach prowadzonych przez Arto Norasa - jednego z najwybitniejszych wiolonczelistów naszych czasów.

Talent i artyzm Aleksandra Tomaszkiewicza zdobyły już uznanie jurorów wielu konkursów artystycznych. Do ważniejszych osiągnięć młodego wiolonczelisty należą: I nagroda z wyróżnieniem na II Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczelowym (2012) oraz zdobytą wspólnie z pianistką Oliwią Grabowską II nagroda (pierwszej nie przyznano) w Konkursie Duetów Instrumentalnych organizowanym przez August Pickhardt-Stiftung i Hochschule für Musik Basel (Basel 2015)

Szczególnym wydarzeniem w karierze Aleksandra Tomaszkiewicza był jego udział w konkursie „Młody Muzyk Roku 2012” organizowanym przez Telewizję Polską. Artysta – jako finalista konkursu - wystąpił na scenie Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, gdzie z Polską Orkiestrą Radiową po dyrekcją Łukasza Borowicza wykonał I część I Koncertu wiolonczelowego op. 107 Dymitra Szostakowicza wzbudzając entuzjazm widowni oraz uznanie krytyków muzycznych.

Aleksander Tomaszkiewicz był wielokrotnym stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Aleksander Tomaszkiewicz kontynuuje studia artystyczne w Hochschule für Musik Basel w Szwajcarii w klasie prof. Thomasa Demengi.