Orkiestra Osiemnastego Wieku

   Orchestra of the Eighteenth Century jest holenderskim zespołem wykonującą muzykę dawną.

    Została założona w 1981 roku przez Fransa Brüggena i Sieuwerta Verstera. Frans Brüggen nigdy nie był jej oficjalnym szefem ale nadał jej kształt artystyczny i był jej głównym dyrygentem od momentu powstania  aż do swojej śmierci w sierpniu 2014.Sieuwert Verster natomiast przez cały czas pełni funkcje jej dyrektora.

   Orkiestra liczy blisko 60 członków pochodzących z około 23 krajów. Muzycy, znani indywidualnie jako specjaliści  w zakresie osiemnastowiecznej i wczesno dziewiętnastowiecznej praktyki wykonawczej grają na instrumentach z epoki lub na ich współczesnych kopiach.  Głównym celem artystycznym orkiestry stało się wykonywania i nagrywanie klasycznych dzieł Haydna, Mozarta i Beethovena oraz innych kompozytorów osiemnastego i dziewiętnastego wieku zgodnie z tradycją muzyczną epoki. Swój rozległy repertuar orkiestra zarejestrowała dla Philips Classics na płytach zawierających dzieła takich kompozytorów, jak Purcell, Bach, Rameau, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert i Mendelssohn. Wiele z tych nagrań zdobyło międzynarodowe nagrody a orkiestra uzyskała najwyższą renomę wśród zespołów grających na instrumentach historycznych. Podczas licznych tournee zespół występował w większości krajów Europy, USA i Ameryce Południowej. 

   Orkiestra Osiemnastego Wieku po raz pierwszy przyjechała do Polski w 1989 roku do Filharmonii Narodowej w Warszawie na zaproszenie Stanisława Leszczyńskiego. W 2005 roku zainaugurowała organizowane przez Nrodowy Instytut Fryderyka Chopina festiwale Chopin i jego Europa i dokonała wybitnych nagrań w serii fonograficznej Instytutu The Real Chopin.