Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej

Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
im. Fryderyka Chopina


Tradycje orkiestry sięgają roku 1945, jednakże bezpośrednią poprzedniczką zespołu była, powstała w roku 1974, Gdańska Orkiestra Symfoniczna, którą po roku przemianowano na Orkiestrę Filharmonii Bałtyckiej. Jej założycielem i wieloletnim dyrektorem artystycznym był Zygmunt Rychert. Wspólna praca młodego dyrygenta i muzyków w krótkim czasie znalazła uznanie wśród krytyków i melomanów nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami.

Artystyczną pieczę nad orkiestrą sprawowali kolejno Zygmunt Rychert (do 1981 r. i w latach 1998-2003), Bogusław Madey (1981-1983), Jerzy Salwarowski (1983-1984 - Konsultant ds. artystycznych), Wojciech Czepiel (1984-1986), Wojciech Rajski (1987-1989), Paweł Przytocki (1989-1991), Janusz Przybylski (1992-1993), Roman Perucki (1993-1998), Michał Nesterowicz (2004-2008).

Do współpracy z orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej zapraszano wielu znakomitych dyrygentów - należy wspomnieć interpretacje muzyczne pod batutą Witolda Rowickiego, Jerzego Maksymiuka, Kazimierza Korda, Krzysztofa Missony, Karola Teutscha, Jerzego Katlewicza, Andrzeja Markowskiego, Jerzego Salwarowskiego, Wojciecha Michniewskiego, Tadeusza Wojciechowskiego, Tadeusza Strugały, Marka Pijarowskiego, José Mario Florencio, Mirosława Błaszczyka, Tomasza Bugaja, Kaia Bumanna, Franco Ferrary, Enocha von zu Gutenberga, Carlo Zecchi, Felixa Carrasco.

Filharmonia Bałtycka gościła niejednokrotnie znakomitych artystów, w gronie tym znaleźli się m.in. Ewa Pobłocka, Konstanty Andrzej Kulka, Krystian Zimerman, Krzysztof Jakowicz, Piotr Paleczny, Janusz Olejniczak, Leszek Możdżer, Piotr Pławner, Kaia Danczowska, Andrzej Bauer, Krzysztof Jabłoński, Bożena Harasimowicz, Leonard Andrzej Mróz, Jadwiga Rappé, Elżbieta Towarnicka, Vadim Brodski, Valery Oistrach, Edward Auer, Barbara Hendricks, Nigel Kennedy, Ann Murray, Lucia Aliberti, Helen Bickers.

Filharmonicy Gdańscy wielokrotnie gościli na festiwalach w Polsce i Europie - Poznańska Wiosna, Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Festiwal Muzyki Oratoryjnej w Danii, skandynawski festiwal "Nordteile" czy słynne "Aspekte" w Salzburgu. Zapraszani byli na liczne tournée koncertowe do Niemiec, Francji, Szwajcarii i Włoch, do sal koncertowych Wiednia, Salzburga, Paryża, Berlina, Bremy, Frankfurtu czy Leningradu. Podczas XI Music Biennale w Berlinie (1987 r.) orkiestra Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego zdobyła Nagrodę Krytyki dla Najlepszej Orkiestry za wykonanie I Symfonii Krzysztofa Pendereckiego. W roku 1989 podczas europejskiego tournée wraz z chórem "Cecilien Verein" z Frankfurtu orkiestra koncertowała w Monachijskiej Filharmonii, Alte Oper we Frankfurcie i Concertgebouw w Amsterdanie. W roku 1991: koncerty z Requiem Verdiego we Francji - Tours, Marsylia, w Szwajcarii - Zurich, Bazylea, Lozanna, Berno oraz koncerty we Włoszech ukoronowane występem dla papieża Jana Pawła II. W roku 1998 orkiestra reprezentowała Polskę podczas wystawy światowej EXPO w Lizbonie.

Polska Filharmonia Bałtycka i jej muzycy inicjują i współkreują wiele wydarzeń kulturalnych Gdańska i Wybrzeża. W 1000-lecie obchodów Miasta Gdańska w 1997 r. przygotowano wraz z innymi artystami gdańskimi oprawę muzyczną uroczystej mszy świętej w Rzymie celebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II, inaugurującej obchody milenijne Gdańska. Podczas cyklu koncertów organizowanych wspólnie z Fundacją Polsko-Niemiecką "Milenijne Spotkania Muzyczne" obecni byli Prezydent Niemiec Roman Herzog i Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

W ramach obchodów 25-lecia Solidarności i Wydarzeń Sierpnia ´80 w Gdańsku Polska Filharmonia Bałtycka czynnie uczestniczyła w największych wydarzeniach artystycznych. Filharmonicy Gdańscy pod batutą Michała Nesterowicza wzięli udział w dwóch spektakularnych przedsięwzięciach - koncercie Jean Michela Jarre´a w Stoczni Gdańskiej zatytułowanym Przestrzeń Wolności (w dniu 26 sierpnia 2005 r.) oraz światowym prawykonaniu Kantaty o Wolności Jana A.P. Kaczmarka na placu Solidarności pod pomnikiem Poległych Stoczniowców (w dniu 31 sierpnia 2005 r.).