Kai Baumann

Kai Baumann


Urodził się w 1961 r. w Berlinie i tam ukończył klasę dyrygentury w Hochschule der Kűnste. Oprócz tego jako pianista uczęszczał do Klasy Interpretacji Pieśni, prowadzonej przez takie sławy jak prof. D. Fischer-Dieskau i prof. A. Reiman.
W 1986 r. rozpoczął pracę korepetytora, najpierw w Trier, a następnie we Freiburgu/Breisgau. W roku 1989 objął stanowisko pierwszego dyrygenta w Landestheater Detmold, a w sezonie 1992/1993 pełnił tam funkcję dyrektora muzycznego. W sezonie 1996/1997 otrzymał angaż pierwszego dyrygenta gościnnego w Staatstheater w Wiesbaden.
W 1994 r. wziął udział w Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Genewie (CIEM), na którym zdobył II nagrodę. Krótko po tym fakcie Kai Bumann rozpoczął bardzo intensywną działalność koncertową.
W Polsce prowadził m.in. koncerty w filharmoniach w Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, piastował stanowisko pierwszego gościnnego dyrygenta w filharmonii w Gdańsku. W roku 1998 zadebiutował w berlińskiej Deutsche Oper. W sezonie 1997/1998 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Opery Krakowskiej.
Od roku 1997 jest dyrektorem artystycznym Schweizer Jugend Sinfonie Orchester i Camerata Schweiz z siedzibą w Zürichu. W listopadzie 2003 r. przygotował i poprowadził w Warszawskiej Operze Kameralnej Falstaffa G. Verdiego.
Przed premierą tego dzieła został powołany na kierownika muzycznego tej instytucji i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.