Cappella Gedanensis

Capella Gedanensis

Alina Kowalska-Pińczak

Twórcą i założycielem Cappelli Gedanensis jest prof. dr Alina Kowalska-Pińczak, pedagog, wokalista i była dziekan Wydziału Teorii i Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Jest laureatką licznych nagród i odznaczeń, m.in. za całokształt twórczości uzyskała Pomorską Nagrodę Artystyczną 2000, Medal Edukacji Narodowej 2002, Zasłużony Kulturze - Gloria Artis 2007. Otrzymała także tytuł Radiowej Osobowości Roku 2005 oraz Kobiety Sukcesu 2008. Jest Autorką licznych publikacji naukowych z dziedzi­ny kształcenia słuchu, pedagogiki specjalnej i wokalistyki.

Początki zespołu sięgają roku 1981. Cappella Gedanensis, nawiązując do bogatej twórczości muzycznej dawnego Gdańska, kontynuuje tradycje Kapeli Rajców Miejskich założonej w XVI w. Wykonuje opracowane i wydane drukiem arcydzieła muzyki gdańskiej. W dorobku repertuarowym zespołu znajdują się dzieła gdańskich kompozytorów: F. de Rivulo, P. Sieferta, C. Fórstera, C. Büthnera, Ch. Wernera, N. Zangiusa, J.V. Medera, T.A. Volckmara, M.D. Freislicha, J.B.Ch. Freislicha.
Poza repertuarem gdańskim zespół wykonuje również wielkie dzieła oratoryjno-kantatowe: G.F. Händla, J.S. Bacha, A. Vivaldiego, G.B. Pergolesiego, W.A. Mozarta, F. Schuberta.

Część tego bogatego dorobku artystycznego została wydana na płytach - 21 CD. Zespół ma w dorobku Złotą i Platynową Płytę (A. Vivaldi, Pory roku, 2000 r., oraz kolędy: Nowy Rok u Ojca Świętego, 2002 r.). Płyta ze Stabat Mater L. Boccheriniego z udziałem Agnieszki Tomaszewskiej została nominowana do Nagrody Muzycznej Fryderyk 2008. Obecnie zespół przygotowuje 4 kolejne CD, które zostaną wydane jeszcze w tym roku.

Cappella koncertowała niemal na całym świecie: w USA, Chinach, Izraelu oraz większości państw europejskich. Uczestniczyła w licznych festiwalach międzynarodowych w kraju i za granicą. Zespół występował także przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II oraz uczestniczył w znaczących wydarzeniach historycznych z udziałem prezydentów i monarchów Europy. Od 1992 r. Cappella Gedanensis posiada status instytucji kultury, co umożliwia stałe poszerzanie zakresu działalności artystycznej.