22 kwietnia 2009r., środa, godz.18.00
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska o/ Dwór Artusa

Królewskie spotkanie

Łukasz Długosz - flet

Alina Kowalska- Pińczak - dyrygent

Cappella Gedanensis

S.Mercadante - Koncert fletowy e-moll op.57

G.F.Haendel - Hymny na koronacje króla Jerzego II

22 kwietnia 2009r., środa, godz.19.00
Sala kameralna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku

Koncert kameralny

Siergiej Antonow - wiolonczela
(I nagroda na konkursie im.  P.Czajkowskiego w Moskwie 2007)

Wiaczesław Griaznow - fortepian

S. Rachmaninow - Sonata G-moll
na wiolonczelę i fortepian op.19

I. Strawiński - Suita we włoskim stylu

S. Prokofiew - Sonata w C-dur
na wiolonczelę i fortepian op. 119