Neue Düsseldorfer Hofmusik

Mistrzowie stylu i techniki, nadający – w sensie dosłownym – ton w dziedzinie muzyki dawnej – taką opinią w oczach krytyków cieszy się powstały w 1995 roku zespół Neue Düsseldorfer Hofmusik, opinią potwierdzoną przyznaną mu nagrodą Echo 2002 Classic Prize (za płytę CD z utworami Georga Philippa Telemanna).

Nazwa orkiestry (w tłumaczeniu: Muzyka Dworska Nowego Düsseldorfu) podkreśla nie tylko miejsce jej powstania, ale też dążenie muzyków do ponownego rozbudzenia zainteresowania dawną tradycją – właśnie na okres baroku przypadł bowiem okres rozkwitu zarówno miasta, jaki i dworu książęcego w Düsseldorfie.

Jednym z głównych celów, postawionych sobie przez orkiestrę, jest przypomnienie bogatej spuścizny muzycznej, jaką pozostawili rezydujący w XVII i XVIII wieku w Düsseldorfie książęta i elektorzy Palatynatu. Gwarancją wysokiego poziomu tego przedsięwzięcia są muzycy, którzy, długo i intensywnie studiując historyczne zasady gry na instrumentach, wyspecjalizowali się w muzyce tego okresu.

Choć jednym z najbardziej prestiżowych projektów orkiestry jest cykl koncertów z muzyką Monteverdiego w Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg (rozpoczął się w 2001 roku i trwa do chwili obecnej), działalność Neue Düsseldorfer Hofmusik nie ogranicza się tylko do muzyki Nadrenii.

Zespół jest częstym gościem najbardziej znanych europejskich sal koncertowych, nagrywa także mało znane lub niedawno odkryte utwory dla radia i na płytach CD (m.in. w wydawnictwach Carus, Coviello Classics, Sony Classics).