Andrzej Wojciechowski

Urodzony w 1983 roku we Włocławku klarnecista jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku, w klasie dr. hab. Bogdana Ocieszaka (dyplom z wyróżnieniem).

Brał udział w licznych kursach mistrzowskich, prowadzonych przez takie sławy, jak: Andrew Marriner, Jean-Marc Fessard, Walter Vitek, Wojciech Mrozek, Brenno Ambrosini, Joseph Fuster, Nicolas Baldeyrou, Alessandro Travaglini, Chen Halevi.

W latach 2002–03 studiował w klasie mistrzowskiej Joana Enrica Lluna, prowadzonej pod egidą Conservatori Superior De Musica w Castello (Hiszpania).

Jest laureatem III nagrody Ogólnopolskich Przesłuchań Klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Olsztynie w 2002 roku.

Jako pierwszy klarnecista kwintetu klarnetowego zdobywa II i I nagrodę podczas dwóch kolejnych edycji Festiwalu Klarnetowego w Piotrkowie Trybunalskim w 2003 i 2005 roku oraz wyróżnienie w kategorii solowej.

W roku 2004, wraz z trio stroikowym MAG, otrzymuje wyróżnienie w VIII Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie.

W 2005 zdobył również wyróżnienie w kategorii solowej w IX edycji tego konkursu.

W 2006 roku zajął II miejsce w XIII Akademickim Konkursie Klarnetowym we Włoszakowicach, gdzie przyznano mu także Nagrodę Prezydenta Miasta Leszna oraz Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Warszawie.

Był dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury.

Obecnie zatrudniony na stanowisku asystenta klasy klarnetu w swojej macierzystej uczelni.

Wykonania koncertowe Andrzeja Wojciechowskiego spotykają się z wciąż rosnącym uznaniem wśród melomanów i krytyków muzycznych.