30 kwietnia 2010r., piątek, godz.19.00
Sala koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku

Zakończenie Festiwalu

Koncert Symfoniczny

Ewa Pobłocka – fortepian

Ewa Leszczyńska – sopran

Wojciech Michniewski – dyrygent

Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

W.A.Mozart - Aria na sopran, fortepian i orkiestre:
"Ch'io mi scordi di te" KV 505

A.Panufnik - Koncert fortepianowy

D.Szostakowicz - V Symfonia d-moll