Alina Kowalska-Pińczak

Absolwentka Wydziału Teorii i Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku. W 1980 roku uzyskała tytuł doktora w zakresie surdologopedii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Lublinie.

Studia w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, na Wydziale Wokalno-Aktorskim, kierunek pedagogika wokalna, sfinalizowała w 1990 roku, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Habilitacja w zakresie sztuki muzycznej w dyscyplinie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

W 2001 roku uzyskała tytuł profesora. W latach 1999–2005 pełniła funkcję dziekana Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie pracuje do chwili obecnej. Jest założycielką i dyrektorem artystycznym Zespołu Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, znanym z licznych koncertów, wydarzeń muzycznych i nagrań płytowych.

Ma w swym dorobku kilkanaście płyt CD, w tym cztery CD z muzyką dawnego Gdańska. CD Kolędy Polskie uzyskała status platynowej płyty. Koncertowała w krajach Europy, w USA, Chinach, Izraelu, na licznych festiwalach muzycznych, zdobywając pochlebne recenzje. Specjalizuje się w muzyce okresu renesansu, baroku i klasycyzmu, szczególną rolę przypisując odkrywaniu na nowo kompozycji muzyki gdańskiej XVI–XVIII wieku. Podczas koncertów za granicą eksponuje w programach koncertowych muzykę gdańską i polskiego baroku, m.in. G. G. Gorczyckiego, S. S. Szarzyńskiego, M. Mielczewskiego i innych. Autorka licznych publikacji z dziedziny metodyki kształcenia słuchu i wokalistyki, surdologopedii.