Marián Lapšanský

Marián Lapšanský pierwszy sukces odniósł jeszcze jako student Konserwatorium w Bratysławie zdobywając I nagrodę na Konkursie im. B.Smetany. Kolejne nagrody, które umożliwiły rozwój jego międzynarodowej kariery to m.in. Anda-Bührle w Zurychu, Złoty Medal na Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych w Bułgarii, nagroda krytyki Czeskiej i I nagroda na Międzynarodowej Trybunie Młodych Wykonawców UNESCO.

Obecnie Marián Lapšanský występuje praktycznie na całym świecie. Stale koncertuje z najlepszymi orkiestrami słowackimi i czeskimi oraz z Orchestre de la Radio Suisse Romande, Dresdner Staatskapelle i Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Współpracuje z wieloma znakomitymi dyrygentami, wśród których wymienić można takich artystów jak: Jiří Bělohlávek, Roberto Benzi, Oliver Dohnányi, Ken-ichiro Kobayashi, Zdeněk Košler, Libor Pešek, Alexander Rahbari, Ľudovít Rajter. Występuje z recitalami na wiodących festiwalach europejskich, sporo miejsca w jego dzialności artystycznej zajmuje muzyka kameralna. Jego partnerami w tej dziedzinie są Peter Schreier, Magdaléna Hajóssyová, Peter Dvorský, Dagmar Pecková, Sergej Kopčák, Angelika May, Josef Suk, Jiří Bárta, Shizuka Ishikawa. Umiejętności Marián Lapšanskýego można docenić słuchając jego licznych nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych. W 1995 roku, razem z wiolonczelistą Jiřím Bártą, zdobył Supraphon Prize oraz nagrodę Zlatá Harmonie za nagranie z muzyką Rachmaninowa, Schnittkego i Pärta. W roku 1997 zdobył Classic Prize. W 1999 roku otrzymał nagrodę Best Czech Recording of 1998 za nagranie utworów Leoša Janáčka. Od roku 1994 nagrywa wyłacznie dla firmy Supraphon. Marián Lapšanský odegrał ważną rolę jako organizator słowackiej sceny muzycznej, między innymi pełniąc funkcję Dyrektora Międzynarodowych Kursów Mistrzowskichw Piešťanach, Festiwalu Musica nobilis oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Johanna Nepomuka Hummla.

Jest profesorem Akademii Muzycznej w Bratysławie i Akademii Muzycznej w Pradze.

Od roku 2004 pełni funkcję Dyrektora Naczelnego Słowackiej Filharmonii.