14 kwietnia 2012r., sobota, godz.18.00
Sala Kameralna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku

Nowe Brzmienia Gdańskie

Koncert kompozytorów gdańskich

14 kwietnia 2012r., sobota, godz. 20.00
Katedra w Oliwie

Dawne Brzmienia Europy - Ad Mariam

Markéta Cukrová - alt

Tomáš Král - bas

Jana Semerádová - flet, dyrektor artystyczny

Collegium Marianum Praga