Ludwig Quandt

Ludwig Quandt urodził się w roku 1961 w Ulm. W wieku 6 lat rozpoczął naukę gry na wiolonczeli.

W roku 1978 został nadzwyczajnym uczniem prof. Arthura Troestera w Akademii Muzycznej w Lubece, byłego solowego wiolonczelisty Filharmoników Berlińskich.

Po zdaniu matury w 1980 roku, rozpoczął studia w tym samym mieście. Dyplom uzyskał w 1985 roku, a egzaminy koncertowe zdał z wyróżnieniem w roku 1987. W trakcie i po ukończeniu studiów uczęszczał na kursy mistrzowskie do Borisa Pergamenschikowa, Zary Nelsovej, Maurice'a Gendrona, Wolfganga Boettchera i Siegfrieda Palmego.

Ludwig Quandt zdobywał nagrody na wielu konkursach krajowych i międzynarodowych. Jest laureatem m.in. Międzynarodowego Konkursu ARD w Monachium, Konkursu Brahmsa w Hamburgu, Konkursu Premio Stradivari w Cremonie.

W 1991 roku został członkiem Orkiestry Filharmonii Berlińskiej, w której od 1993 roku jest koncertmistrzem grupy wiolonczel. Ludwig Quandt występuje poza tym na świecie jako solista i kameralista.

Gra na wiolonczeli Francesca Ruggieriego z Cremony, pochodzącej z 1675 roku, która została mu udostępniona przez Deutsche Bank.