Marcin Sikorski

Marcin Sikorski jest uważany za jednego z najwybitniejszych polskich pianistów-kameralistów.

Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach. Był uczniem Bogumiły Ścigały oraz studentem Marii Szwajger-Kułakowskiej, kształcił się pod okiem m.in. Isaaca Sterna, Leona Fleishera, Bruno Canino oraz członków kwartetów LaSalle, Juilliard, Emerson, Guarneri.

Koncertuje m.in. w Polsce, USA, Rosji, Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii i na Ukrainie. W 2001 debiutował w Carnegie Hall w Nowym Jorku wykonaniem tria fortepianowego L.van Beethovena.

Laureat nagrody Fryderyk w roku 2006.

Brał udział w kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach muzycznych takich jak; Schleswig Holstein Musik Festival, Festival Pontino (Włochy), New Music Marathon (Praga), Bratysławskie Hudebne Slawnosti, Festiwal Pianistyki Polskiej.

Marcin Sikorski wygrał konkursy muzyki kameralnej w Paryżu i Gdańsku, jest laureatem konkursów w Pörtschach, Vercelli i Krakowie. Wielokrotnie był nagradzany jako najlepszy pianista podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów skrzypcowych, ostatnio podczas XIV Konkursu im. H. Wieniawskiego.

Marcin Sikorski był oficjalnym pianistą międzynarodowych konkursów skrzypcowych: VI Konkursu im. J. Joachima w Hanowerze i II Konkursu im. B. Brittena w Londynie oraz XI, XII,XIII i XIV Konkursu im. H. Wieniawskiego.

Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia. Jest adiunktem w Akademii Muzycznej w Poznaniu.