Luiza Sobkowiak

Luiza Maria Sobkowiak urodziła się w Koszalinie. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 5 lat w Koszalińskim Ognisku Muzycznym. Następnie przez okres 12 lat kształciła się w szkole muzycznej I i II st. w Koszalinie, którą ukończyła z wyróżnieniem. Od 2008 roku jest studentką Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu profesora Waldemara Wojtala.

W okresie kształcenia w szkole muzycznej i studiów, Luiza została laureatką wielu regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Między innymi zdobyła:

Od 4 lat Luiza Sobkowiak pozostaje pod opieką Genewskiego Towarzystwa Chopinowskiego, doskonali swoje umiejętności pianistyczne na master klas organizowane przez Konserwatorium w Genewie, gdzie podczas Festiwalu Chopinowskiego pracowała pod kierunkiem tak wspaniałych pianistów, jak Krzysztof Jabłoński, Iwan Klański, Jean Marc Luisada oraz występowała dla publiczności genewskiej.