Hanna Tarchała

Hanna Tarchała ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im.K.Szymanowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w roku 2000 i Państwową Szkołę Muzyczną im. W. Lutosławskiego II stopnia w Nysie w roku 2006 w klasie mgr Lucyny Dąbrowskiej.

W roku 2011 otrzymała tytuł magistra sztuki z wyróżnieniem Akademii Muzycznej im.I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Andrzeja Tatarskiego. Obecnie studiuje w Lund University, Musikhögskolan w Malmö (Szwecja) w klasie fortepianu prof. Hansa Pållsona. Ponadto jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Poznaniu.

W roku 2011 Hanna Tarchała zdobyła tytuł laureata 45 Festiwalu Pianistyki Polskiej w  łupsku oraz nagrodę im. J. Waldorffa Radia Gdańsk oraz nagrodę Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. W tym samym roku wzięła udział w międzynarodowym projekcie nagraniowym we Włoszech oraz wystąpiła z koncertami w Conservatorio G. Cantelli w Novarze a także na międzynarodowej konferencji Cremona Pianoforte w Cremonie.

Brała udział w licznych międzynarodowych kursach mistrzowskich m.in. u profesorów: Bruny Bruni, Mai Nosowskiej, Katarzyny Popowej-Zydroń, Martina Hughes'a, Andrzeja Tatarskiego, Szabolcsa Esztényi, Włodzimierza Obidowicza, Aleksieja Orłowieckiego. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.