Sinfonietta Pomerania

Jest nowym, wyjątkowym zjawiskiem w przestrzeni kultury muzycznej Pomorza. Tworzą ją wybitni trójmiejscy instrumentaliści, nierzadko laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych, na co dzień  realizujący również karierę solową.
Członków orkiestry połączyła wspólna idea utworzenia nowoczesnego zespołu, otwartego na różnorodne muzyczne kierunki oraz tendencje twórcze i wykonawcze. Sinfonietta Pomerania występuje w różnorodnej obsadzie, która w zależności od wykonywanego programu przybiera formę kameralną lub orkiestrową.
Muzycy Sinfonietty specjalizują się w repertuarze muzyki najnowszej i prawykonaniach. Efektem tego jest m.in. bliska współpraca z lokalnym środowiskiem kompozytorskim, z którego wywodzą się założyciele zespołu: Andrzej Dziadek oraz Tadeusz Dixa, będący również dyrygentem orkiestry.