Tadeusz Dixa

Studiował w Akademii Muzycznej w Gdańsku, uzyskując dyplomy w trzech specjalnościach: teorii muzyki (dyplom z wyróżnieniem), kompozycji w klasie Andrzeja Dziadka (dyplom z wyróżnieniem) oraz dyrygentury symfoniczno-operowej pod kierunkiem Wojciecha Rajskiego. Jako stypendysta programu Erasmus, odbył roczne studia kompozytorskie i dyrygenckie w Universität für Musik und darstellende Kunst Graz w Austrii. Był także dwukrotnym stypendystą miasta Gdyni. Już w czasie studiów rozpoczął aktywną działalność artystyczną, która zaowocowała wykonaniami jego utworów w Polsce - m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Katowicach - oraz za granicą: w Austrii i we Włoszech. Kompozycje Tadeusza Dixy znajdowały się w repertuarze głównych zespołów filharmonicznych Wybrzeża - Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.Kompozytor najczęściej sam dyryguje wykonaniami własnych utworów. Od 2013 roku kieruje orkiestrą Sinfonietta Pomerania, skupiającą czołowych trójmiejskich muzyków specjalizujących się w wykonywaniu muzyki współczesnej. Tadeusz Dixa zajmuje się również działalnością pedagogiczną. Od 2009 roku prowadzi zajęcia instrumentacji na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku.