Robert Kwiatkowski

Robert Kwiatkowski jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie skrzypiec prof. Krystyny Jureckiej oraz kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej. Jako skrzypek i kameralista dodatkowo kształcił się pod kierunkiem wielu wybitnych artystów polskich       i zagranicznych, takich jak Henry Meyer z LaSalle Quartet, Miró String Quartet, Joseph Kalichstein, Sebastian Hamann, Marina Jaszwili, Jadwiga Kaliszewska czy Stefan Kamasa. Od wielu lat wykłada    i jest adiunktem w macierzystej uczelni, gdzie uzyskał tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Od roku 2014 pełni funkcję koncertmistrza Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. 

Występuje zarówno jako solista, kameralista, jak i koncertmistrz czy dyrygent. Jako solista wielokrotnie występował z Polską Filharmonią Bałtycką, Orkiestrą Kameralną Hanseatica, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Orquesta Sinfónica de Tenerife czy Orquesta Sinfónica de Chile. Otrzymuje także regularne zaproszenia od orkiestr  jak m.in.Orquesta Sinfónica de Navarra czy Orquesta Sinfónica de Galicia w których obejmuje pozycję gościnnego koncertmistrza. Może się również pochwalić współpracą z wybitnymi przedtawicielami sztuki dyrygenckiej m.in.:  sir Neville’em Marrinerem, Krzysztofem Pendereckim, Antonim Witem czy Jackiem Kaspszykiem. Od 2013 roku współpracuje, jako prymariusz, z Kwartetem Smyczkowym Messages, który tworzą absolwenci prestiżowych uczelni europejskich, wykładowcy Akademii Muzycznej w Krakowie oraz muzycy NOSPR-u. Założenia artystyczne formacji obejmują wykonywanie i propagowanie polskiej muzyki kameralnej. Ponadto muzyk jest założycielem Dalí Piano Quartet, z którym zdobył szereg nagród i wyróżnień na konkursach krajowych i międzynarodowych m.in. we Francji, Włoszech i Austrii.

Robert Kwiatkowski ma w swoim dorobku artystycznym nagrania płytowe, archiwalne, radiowe oraz telewizyjne dla TVP, BBC, Arte, Anagram