Katarzyna BELKIUS

Katarzyna BELKIUS  jest studentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie prof. Henryki Januszewskiej-Stańczyk.

Od 2016 roku jest także uczestniczką Akademii Operowej Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie, gdzie doskonali swoje umiejętności pod kierunkiem Izabeli Kłosińskiej, Matthiasa Rexrotha oraz Eytana Pessena. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych m. in. przez, Helenę Łazarską, Edith Wiens, Hedwig Fassbender, Helmuta Deutscha, Olgę Pasiecznik, Tomasza Koniecznego, Tobiasa Trunigera, Thomasa Lausmanna i René Massisa.

Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych.  

W 2017 roku wystąpiła jako Królowa Nocy w przygotowanej dla dzieci adaptacji opery Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusa Mozarta – O Królestwie Dnia i Nocy oraz zaczarowanych instrumentach w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie.

W 2020 roku  wystąpiła jako jedna z sióstr w Ognistym aniele Siergieja Prokofiewa w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.