Gdański Festiwal Muzyczny
13-22.05.2022

Cappella Gedanensis

Rozpoczęła działalność artystyczną w roku 1981 a w roku 1992 otrzymała status instytucji kultury Miasta Gdańska. Kontynuując tradycje założonej w XVI wieku Kapeli Rajców Miejskich, nawiązuje do bogatej twórczości muzycznej dawnego Gdańska wykonując opracowane i wydane drukiem arcydzieła muzyki gdańskiej.

W repertuarze zespołu znalazły się zatem dzieła takich mistrzów gdańskich jak: Franciscus de Rivulo, Paul Siefert, Kaspar Fórster, Crato Bűthner, Christpoh Werner, Nicolaus Zangius, Johann Valentin Meder, Theophil Andresa Volckmar, Maximilian Dietrich Freislich, Johann Balthazar Christian Freislich. Pierwszy z wymienionych muzyków, Franciscus de Rivulo, to zarazem też i pierwszy kapelmistrz Kapeli Rajców Miejskich. Ciekawostką jest , że Kapela Rajców Miejskich miała w swojej historii aż 16 kapelmistrzów różnych narodowości, jednakże samych mężczyzn. Swoistym zatem signum temporis nowych narodzin zespołu jest fakt, że kolejnym, 17 kapelmistrzem, została założycielka zespołu prof. Alina Kowalska – Pińczak – pierwsza kobieta na tym stanowisku.

Zespół podjął się także trudu przybliżania swoim słuchaczom wielkich arcydzieł oratoryjno – kantatowych baroku europejskiego. Warto przy tym wspomnieć o utworach takich kompozytorów jak: Georg Friedrich Händel, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Giovanni Baptista Pergolesi, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert czy Joseph Haydn. Część tego bogatego dorobku artystycznego została wydana na kilkudziesięciu płytach CD.

Zespół ma w dorobku Złotą i Platynową Płytę ( A.Vivaldi, Pory roku z 2000 oraz kolędy Nowy Rok u Ojca Świętego z 2002 roku). Płyta ze Stabat Mater L. Boccheriniego z udziałem Agnieszki Tomaszewskiej została w roku 2008 nominowana do nagrody Fryderyka. Cappella koncertowała niemal na całym świecie: w USA, Chinach. Izraelu oraz większości państw europejskich. Uczestniczyła w licznych festiwalach międzynarodo¬wych w kraju i za granicą.

Zespół występował także przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II oraz uczestniczył w znaczących wydarzeniach historycznych z udziałem pre¬zydentów i monarchów Europy. Realizował współne projekty z Reinhardem Goebelem / Musica Antiqua Köln, Kwintetem Filharmoników Berlińskich, Triem Sigiswalda Kuijkena oraz z Zespołem Capilla Flamenca.

Cappella Gedanensis jest jednym z nielicznych zespołów w Europie który gra na instrumentach dawnych oraz współczesnych.